♥ Segítségnyújtás ♥ Gondoskodás ♥ Ellátás ♥

Szociális Központ

Kalocsa

Szociális Központ

Az Intézmény alaptevékenysége a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátási feladatok végzése.

Szociális Központ

Az Intézmény alaptevékenysége a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátási feladatok végzése.

Intézményi alapadatok

Intézmény neve:
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ
Intézmény címe:
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19.
Intézmény telefonszámai:
+36 78 600 700, +36 78 600 800, +36 78 600 900
Intézményi e-mail: szocialiskozpont@kalocsa.hu
Intézmény fenntartója:
Kalocsa Város Önkormányzata
Fenntartó címe:
6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.
Fenntartó elérhetősége:
+36 78 601 300
Intézmény jogállása: Integrált intézmény
A szakellátás székhelye:
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19. (Idősek Otthona)
Telephelye:
6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 14. (Idősek Otthona)
Ellátási területe: Magyarország területe
Az alapszolgáltatás telephelyei:
6300 Kalocsa-Negyvenszállás, Kis u 4. (Tanyagondnoki szolgálat)
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19. (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, időskorúak nappali ellátása)
6300 Kalocsa, Malom u. 5. (fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos gyermekek ellátása is)
6300 Kalocsa, Szent István kir. u 35. (Origó Család és Gyermekjóléti Központ)

Intézményi alapadatok

Intézmény neve:
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ
Intézmény címe:
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19.
Intézmény telefonszámai:
+36 78 600 700, +36 78 600 800, +36 78 600 900
Intézményi e-mail: szocialiskozpont@kalocsa.hu
Intézmény fenntartója:
Kalocsa Város Önkormányzata
Fenntartó címe:
6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.
Fenntartó elérhetősége:
+36 78 601 300
Intézmény jogállása: Integrált intézmény
A szakellátás székhelye:
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19. (Idősek Otthona)
Telephelye:
6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 14. (Idősek Otthona)
Ellátási területe: Magyarország területe
Az alapszolgáltatás telephelyei:
6300 Kalocsa-Negyvenszállás, Kis u 4. (Tanyagondnoki szolgálat)
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19. (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, időskorúak nappali ellátása)
6300 Kalocsa, Malom u. 5. (fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos gyermekek ellátása is)
6300 Kalocsa, Szent István kir. u 35. (Origó Család és Gyermekjóléti Központ)

A Szociális Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásának struktúrája:

Alapellátás, Origó Család- és Gyermekjóléti Központ:

Szociális konyha
Házi segítségnyújtás (45 fő)
Tanyagondnoki ellátás
Család és gyermekjóléti szolgálat

Alapszolgáltatási KözpontORIGÓ

Nappali ellátás:

Időskorúak nappali ellátása (7 fő)
Fogyatékos személyek nappali ellátása
(fogyatékos gyermekek ellátása is) (24fő)

Alapszolgáltatási Központ

Szakosított ellátás:

Ápolást-gondozást nyújtó
intézményi ellátás – Idősek Otthona (117 fő)

Szakellátási Központ

Az intézmény integrált szervezeti formában működik, több intézménytípus különálló szervezeti egységekben történő megszervezésével.

Rendezvényeinken készült legújabb fotóink

Összes album