Skip to main content
♥ Segítségnyújtás ♥ Gondoskodás ♥ Ellátás ♥

Szociális Központ

Kalocsa

.

Krízisvonal

Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központja a kialakult járványveszélyre tekintettel krízisvonalat hozott létre, melyen keresztül az alábbi tevékenységekre kérhetnek segítséget idős polgártársaink részére:

  • maximum heti három alkalommal bevásárlásban segítségnyújtás
  • napi egyszeri meleg étel biztosítása (térítésköteles)
  • gyógyszerek kiváltása
  • maximum heti egy alkalommal csekkek befizetése

A Szociális Központ krízisszáma:
+36 30 791 0873

Kalocsai térség kérdőívek

A kérdőív az EFOP-1.5.3-16-2017-00002 azonosítószámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben című projekt keretében készült. Célja Kalocsa jövőjének és fejlődésének megalapozása. Kérjük, töltse ki kérdőívünket az alábbi linkekre kattintva!

Humán közszolgáltatási kérdőív

Munkaerőpiaci kérdőív

Szociális Központ

Az Intézmény alaptevékenysége a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátási feladatok végzése.

Szociális Központ

Az Intézmény alaptevékenysége a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátási feladatok végzése.

Intézményi alapadatok

Intézmény neve:
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ
Intézmény címe:
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19.
Intézmény telefonszámai:
+36 78 600 700, +36 78 600 800, +36 78 600 900
Intézményi e-mail: szocialiskozpont@kalocsa.hu
Intézmény fenntartója:
Kalocsa Város Önkormányzata
Fenntartó címe:
6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.
Fenntartó elérhetősége:
+36 78 601 300
Intézmény jogállása: Integrált intézmény
A szakellátás székhelye:
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19. (Idősek Otthona)
Telephelye:
6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 14. (Idősek Otthona)
Ellátási területe: Magyarország területe
Az alapszolgáltatás telephelyei:
6300 Kalocsa-Negyvenszállás, Kis u 4. (Tanyagondnoki szolgálat)
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19. (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, időskorúak nappali ellátása)
6300 Kalocsa, Malom u. 5. (fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos gyermekek ellátása is)
6300 Kalocsa, Szent István kir. u 35. (Origó Család és Gyermekjóléti Központ)

Közérdekű adatok,  Szakmai program 2020.12.01., Szociális Központ adatvédelem, Szociális Központ beszámolója 2022, Térítési díj tájékoztató

Intézményi alapadatok

Intézmény neve:
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ
Intézmény címe:
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19.
Intézmény telefonszámai:
+36 78 600 700, +36 78 600 800, +36 78 600 900
Intézményi e-mail: szocialiskozpont@kalocsa.hu
Intézmény fenntartója:
Kalocsa Város Önkormányzata
Fenntartó címe:
6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.
Fenntartó elérhetősége:
+36 78 601 300
Intézmény jogállása: Integrált intézmény
A szakellátás székhelye:
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19. (Idősek Otthona)
Telephelye:
6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 14. (Idősek Otthona)
Ellátási területe: Magyarország területe
Az alapszolgáltatás telephelyei:
6300 Kalocsa-Negyvenszállás, Kis u 4. (Tanyagondnoki szolgálat)
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19. (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, időskorúak nappali ellátása)
6300 Kalocsa, Malom u. 5. (fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos gyermekek ellátása is)
6300 Kalocsa, Szent István kir. u 35. (Origó Család és Gyermekjóléti Központ)

A Szociális Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásának struktúrája:

Alapellátás, Origó Család- és Gyermekjóléti Központ:

Szociális konyha
Házi segítségnyújtás (45 fő)
Tanyagondnoki ellátás
Család és gyermekjóléti szolgálat

Alapszolgáltatási KözpontORIGÓ

Nappali ellátás:

Időskorúak nappali ellátása (7 fő)
Fogyatékos személyek nappali ellátása
(fogyatékos gyermekek ellátása is) (24fő)

Alapszolgáltatási Központ

Szakosított ellátás:

Ápolást-gondozást nyújtó
intézményi ellátás – Idősek Otthona (117 fő)

Szakellátási Központ

Az intézmény integrált szervezeti formában működik, több intézménytípus különálló szervezeti egységekben történő megszervezésével.

Rendezvényeinken készült legújabb fotóink

Összes album
Megszakítás