Skip to main content

Alapszolgáltatási Központ

A Szociális Központ Alapszolgáltatási Központjának célja, hogy a Kalocsa város közigazgatási területén felmerülő szociális igényeket és hiányokat a feladatok megfelelő szervezésével hatékonyan, magas színvonalon, összehangoltan és gazdaságosan lássa el.

Az Alapszolgáltatási Központ  telephelyei a következők:

 • 6300 Kalocsa, Bem a.u.19.
 • 6300 Kalocsa, Malom u.5.
 • 6300 Kalocsa-Negyvenszállás, Kis u.4.
Alapszolgáltatás

Szociális étkeztetés

Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni.

Az étkeztetés célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak csökkentése. Az önkormányzat az ellátást igénybe vevők részére a napi egyszeri meleg étkezés biztosításával az életminőség javítását, a rászoruló lakosság egészségügyi és fizikai állapotának szinten tartását, illetve romlásának megelőzését szeretné elérni. További cél az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve, a település lakosságmegtartó erejének növelése a szociális szolgáltatások körének bővítése. A szociális étkeztetés alapszolgáltatás biztosításával az egészségügyi állapot szinten tartása várható, ugyanis a napi egyszeri meleg főétkezéssel változatosabb, kiegyensúlyozottabb, ezáltal egészségesebb étrend biztosítható. Ez hosszabb távon betegségmegelőző hatású, az egészségügyi vagy szociális okokból kialakult alultápláltság megelőzhető.

Nagy segítség ez a szolgáltatás az alacsony jövedelműek számára.

Emellett kiemelkedő jelentősége van a napi egyszeri rendszeres találkozásnak. Ez az idősek, egyedül élők életvezetését segíti, napi rendszeres programmá válik az ebéd elvitele, meghozatala, az elzártság érzésének oldása. Az ételkihordás lehetőséget nyújt arra is, hogy az érintett segítséget kérjen, a rendszeres kapcsolattartás egyfajta jelzéssel is él az ellátott személy állapotának esetleges romlásáról.

Az étkeztetés az igénylő szükségleteinek megfelelően biztosított az ebéd

 • kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
 • elvitelének lehetővé tételével,
 • lakásra szállítással.

Igény szerint lehetőség van diétás étkezés igénybevételére is. Az ebédet a Kalocsai Közétkeztetési Intézménytől vásárolja az intézmény. A biztosított élelmiszer nyersanyag energia és tápanyag tartalma a jogszabályi előírásnak megfelel. A Főzőkonyha ÁNTSZ engedéllyel rendelkező gépkocsival az ételt a Szociális Központ Bem apó utcai telephelyén lévő tálalókonyhájára szállítja. Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert észlel.

Alapszolgáltatás

Szociális étkeztetés

Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni.

Az étkeztetés célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak csökkentése. Az önkormányzat az ellátást igénybe vevők részére a napi egyszeri meleg étkezés biztosításával az életminőség javítását, a rászoruló lakosság egészségügyi és fizikai állapotának szinten tartását, illetve romlásának megelőzését szeretné elérni. További cél az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve, a település lakosságmegtartó erejének növelése a szociális szolgáltatások körének bővítése. A szociális étkeztetés alapszolgáltatás biztosításával az egészségügyi állapot szinten tartása várható, ugyanis a napi egyszeri meleg főétkezéssel változatosabb, kiegyensúlyozottabb, ezáltal egészségesebb étrend biztosítható. Ez hosszabb távon betegségmegelőző hatású, az egészségügyi vagy szociális okokból kialakult alultápláltság megelőzhető.

Nagy segítség ez a szolgáltatás az alacsony jövedelműek számára.

Emellett kiemelkedő jelentősége van a napi egyszeri rendszeres találkozásnak. Ez az idősek, egyedül élők életvezetését segíti, napi rendszeres programmá válik az ebéd elvitele, meghozatala, az elzártság érzésének oldása. Az ételkihordás lehetőséget nyújt arra is, hogy az érintett segítséget kérjen, a rendszeres kapcsolattartás egyfajta jelzéssel is él az ellátott személy állapotának esetleges romlásáról.

Az étkeztetés az igénylő szükségleteinek megfelelően biztosított az ebéd

 • kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
 • elvitelének lehetővé tételével,
 • lakásra szállítással.

Igény szerint lehetőség van diétás étkezés igénybevételére is. Az ebédet a Kalocsai Közétkeztetési Intézménytől vásárolja az intézmény. A biztosított élelmiszer nyersanyag energia és tápanyag tartalma a jogszabályi előírásnak megfelel. A Főzőkonyha ÁNTSZ engedéllyel rendelkező gépkocsival az ételt a Szociális Központ Bem apó utcai telephelyén lévő tálalókonyhájára szállítja. Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert észlel.

Alapszolgáltatás

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

 1. az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
 2. az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 3. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, kell nyújtani. Azon kérelmező esetében, akinek a gondozási szükséglete nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot, szociális segítésben részesülhet.

A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte már nem léteznek, így az egyedül élő idősek száma is növekvő tendenciát mutat. Az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek. A házi segítségnyújtás adta lehetőségeket elsősorban az idősebb korosztály, az egyedül élők, vagy egészségi okok miatt rászorulók veszik igénybe. Tapasztalataink szerint az idős embereket gondozó családok számára nagy segítséget jelent, ha a hozzátartozók mellett egy szakképzett gondozó is besegít az idős családtag gondozásába. Törekszünk a személyre és élethelyzetre szabott segítséget nyújtani minden ellátott számára. Célunk a szakszerű, emberközeli és jó kapcsolatokon alapuló gondozás megvalósítása. Hétfőtől-péntekig 7 .30 – 15. 30 óráig biztosítunk ellátást.

Házi segítségnyújtás során nyújtott jellemző tevékenységek, szolgáltatások tartalma:

Fizikai ellátás: közreműködés a háztartás vitelében, különösen bevásárlás, takarítás, mosás, vasalás, mosogatás, segítség a személyi higiéné megtartásában, segítség az étkezésnél.

Egészségügyi ellátás: gyógyszerek felíratása, kiváltása, adagolása, gyógyszerszedés ellenőrzése, vérnyomás-, vércukor-mérés, tanácsadás. Kapcsolattartás háziorvossal. Gyógyászati eszközök beszerzése.

Mentális gondozás: kedélyállapot javítása, pozitív gondolatok erősítése, elmagányosodás megakadályozása, életvitelre, életvezetésre vonatkozó tanácsadás végzése, kapcsolattartás a környezettel, családtagokkal, ebben való segítségnyújtás.

Társas kapcsolatok ápolása, elősegítése, beszélgetés, kulturális igények kielégítése-felolvasás, újságolvasás, segítség a hitélet gyakorlásában, szabadidős tevékenységek szervezése.

Érdekvédelem, ügyintézés: segítségnyújtás a szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, információnyújtás, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás.

Alapszolgáltatás

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

 1. az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
 2. az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 3. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, kell nyújtani. Azon kérelmező esetében, akinek a gondozási szükséglete nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot, szociális segítésben részesülhet.

A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte már nem léteznek, így az egyedül élő idősek száma is növekvő tendenciát mutat. Az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek. A házi segítségnyújtás adta lehetőségeket elsősorban az idősebb korosztály, az egyedül élők, vagy egészségi okok miatt rászorulók veszik igénybe. Tapasztalataink szerint az idős embereket gondozó családok számára nagy segítséget jelent, ha a hozzátartozók mellett egy szakképzett gondozó is besegít az idős családtag gondozásába. Törekszünk a személyre és élethelyzetre szabott segítséget nyújtani minden ellátott számára. Célunk a szakszerű, emberközeli és jó kapcsolatokon alapuló gondozás megvalósítása. Hétfőtől-péntekig 7 .30 – 15. 30 óráig biztosítunk ellátást.

Házi segítségnyújtás során nyújtott jellemző tevékenységek, szolgáltatások tartalma:

Fizikai ellátás: közreműködés a háztartás vitelében, különösen bevásárlás, takarítás, mosás, vasalás, mosogatás, segítség a személyi higiéné megtartásában, segítség az étkezésnél.

Egészségügyi ellátás: gyógyszerek felíratása, kiváltása, adagolása, gyógyszerszedés ellenőrzése, vérnyomás-, vércukor-mérés, tanácsadás. Kapcsolattartás háziorvossal. Gyógyászati eszközök beszerzése.

Mentális gondozás: kedélyállapot javítása, pozitív gondolatok erősítése, elmagányosodás megakadályozása, életvitelre, életvezetésre vonatkozó tanácsadás végzése, kapcsolattartás a környezettel, családtagokkal, ebben való segítségnyújtás.

Társas kapcsolatok ápolása, elősegítése, beszélgetés, kulturális igények kielégítése-felolvasás, újságolvasás, segítség a hitélet gyakorlásában, szabadidős tevékenységek szervezése.

Érdekvédelem, ügyintézés: segítségnyújtás a szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, információnyújtás, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás.

Alapszolgáltatás

Tanyagondnoki szolgáltatás

A tanyagondnoki szolgáltatás célja, hogy a hátrányos helyzetű, intézmény- és szolgáltatáshiányos településeken, az aprófalvakban és tanyás térségekben az ott élők esélyegyenlőségét biztosítsák, és a fenti hiányosságokat pótolandó a települési komfortérzetet (beleértve a szociális alapszolgáltatásokat is) növelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegyék. A szolgáltatás segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját otthonukban töltsék, s fizikai állapotuk, családi helyzetük megváltozása esetén is minél később vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi, szakosított ellátásra. Amennyiben ez megvalósul, a gondoskodó társadalmi környezetben a legnehezebb életkörülmények között élők is a nem hátrányos helyzetű településeken lakók életesélyeit megközelítve, biztonságban és méltósággal élhetik le életüket. A Tanyagondnoki Szolgálat a Szociális Központ alapellátási feladatkörében integráltan működik.

A szolgáltatás tartalma

 • Egyes szociális alapellátási feladatok biztosítása
 • Egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása
 • Óvodás, illetve iskoláskorú gyermekek intézménybe és lakására történő eljuttatása
 • A helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között
 • Közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában
 • Az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Időskorúak napi szükségleteinek rendelés alapján történő beszerzése, illetve kiszállítása

A településen életvitelszerűen tartózkodó személyek – akár a település egész lakossága, mindenkori személyes (szociális, egészségügyi, családi stb.) körülményeik, szükségleteik alapján látandók el. A tanyagondnok rendszeresen és folyamatosan látogatja az ellátási területet, ahol meggyőződik az ott élők helyzetéről és folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatásokra vonatkozó igényeket. Negyvenszálláson a faluház a tanyagondnoki szolgálat telephelye. Kiépült a megfelelő kapcsolattartás a lakosok és a tanyagondnokok között. A tanyagondnoki szolgálat segítséget jelent a házi gondozó szolgálat, a család-és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak a külterületekre való eljutásában.

Napi rendszerességgel végzett munka:

 • iskolába, óvodába gyermekszállítás
 • téli időszakban a veszélyeztetett területek bejárása
 • jelzőrendszeri jelzési kötelezettség ellátása

Rendszeresen végzett munka:

 • vízhordás /2 hetente
 • házigondozó szállítása az ellátási területre / hetente 2x

Igény szerint végzett munka:

 • bevásárlás
 • gyógyszerek kiíratása és kiváltása:
 • különböző intézményekbe való szállítás (orvoshoz, laboratóriumba, önkormányzathoz, védőnőhöz tanácsadás, postára)
 • rendezvényekre szállítás
 • szociális ügyek intézése
 • segélyezési lista elkészítése a területen
 • segélyek kiosztása

A településrészt ellátó háziorvos Kalocsán rendel. Orvosi vizsgálatra, gyógyszerek felíratásában a tanyagondnok nyújt segítséget.

Alapszolgáltatás

Tanyagondnoki szolgáltatás

A tanyagondnoki szolgáltatás célja, hogy a hátrányos helyzetű, intézmény- és szolgáltatáshiányos településeken, az aprófalvakban és tanyás térségekben az ott élők esélyegyenlőségét biztosítsák, és a fenti hiányosságokat pótolandó a települési komfortérzetet (beleértve a szociális alapszolgáltatásokat is) növelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegyék. A szolgáltatás segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját otthonukban töltsék, s fizikai állapotuk, családi helyzetük megváltozása esetén is minél később vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi, szakosított ellátásra. Amennyiben ez megvalósul, a gondoskodó társadalmi környezetben a legnehezebb életkörülmények között élők is a nem hátrányos helyzetű településeken lakók életesélyeit megközelítve, biztonságban és méltósággal élhetik le életüket. A Tanyagondnoki Szolgálat a Szociális Központ alapellátási feladatkörében integráltan működik.

A szolgáltatás tartalma

 • Egyes szociális alapellátási feladatok biztosítása
 • Egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása
 • Óvodás, illetve iskoláskorú gyermekek intézménybe és lakására történő eljuttatása
 • A helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között
 • Közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában
 • Az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Időskorúak napi szükségleteinek rendelés alapján történő beszerzése, illetve kiszállítása

A településen életvitelszerűen tartózkodó személyek – akár a település egész lakossága, mindenkori személyes (szociális, egészségügyi, családi stb.) körülményeik, szükségleteik alapján látandók el. A tanyagondnok rendszeresen és folyamatosan látogatja az ellátási területet, ahol meggyőződik az ott élők helyzetéről és folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatásokra vonatkozó igényeket. Negyvenszálláson a faluház a tanyagondnoki szolgálat telephelye. Kiépült a megfelelő kapcsolattartás a lakosok és a tanyagondnokok között. A tanyagondnoki szolgálat segítséget jelent a házi gondozó szolgálat, a család-és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak a külterületekre való eljutásában.

Napi rendszerességgel végzett munka:

 • iskolába, óvodába gyermekszállítás
 • téli időszakban a veszélyeztetett területek bejárása
 • jelzőrendszeri jelzési kötelezettség ellátása

Rendszeresen végzett munka:

 • vízhordás /2 hetente
 • házigondozó szállítása az ellátási területre / hetente 2x

Igény szerint végzett munka:

 • bevásárlás
 • gyógyszerek kiíratása és kiváltása:
 • különböző intézményekbe való szállítás (orvoshoz, laboratóriumba, önkormányzathoz, védőnőhöz tanácsadás, postára)
 • rendezvényekre szállítás
 • szociális ügyek intézése
 • segélyezési lista elkészítése a területen
 • segélyek kiosztása

A településrészt ellátó háziorvos Kalocsán rendel. Orvosi vizsgálatra, gyógyszerek felíratásában a tanyagondnok nyújt segítséget.

Alapszolgáltatás

Időskorúak nappali ellátása – Idősek Klubja

A szociális ellátó rendszer az idősellátásban az aktív idősödés koncepciójának szem előtt tartásával a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, azaz arra, hogy hogyan tudnak az idősek minél tovább önellátóak, fizikailag és mentálisan is aktívak maradni. Az időskorúak nappali intézménye által nyújtott szolgáltatások is ezt a célt szolgálják azáltal,  a primer szociális védelmet adó intézmény, a család intézményét, szerepét, ha csak részlegesen is, de pótolja. Az időskorúak nappali intézményében a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását látjuk el. Az ellátottak körében állapotuknak megfelelő életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk. A szolgáltatás nyitott formában, családias légkör biztosításával az ellátotti kör és a lakosság számára egyaránt elérhető módon biztosítjuk.

Elsődleges feladataink: hiányzó családi gondoskodás pótlása, főként az idős szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros öregség hatások megelőzése, valamint egészségi és higiénés viszonyainak javítása. Tétlenség, feleslegessé válás érzésének feloldása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése.  Fontos az önbizalom erősítése, sikerélményt, elismerést nyújtson az idős és ellátásban részesülő embereknek. A Bem apó utcai Idősek Klubja megengedett férőhelyszáma: 7 fő. A Klub kihasználtsága 100%-os.

Az időskorúak nappali intézményének szolgáltatásai

 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

A személyre szabott bánásmód, a csoportos fejlesztő foglalkozások rendszere a hiányzó, vagy részben meglévő képességek, helyreállítását célozza. Az egyéni és csoportos foglalkozások mellett életvezetési tanácsadást, hivatalos ügyintézést, és egyéb személyes segítségnyújtást is végzünk. Az intézmény biztosítja az egészségi állapotnak megfelelő életmód kialakításában a tanácsadást, szociális- mentális gondozást, fokozott felügyeletet, és a diszkriminációtól mentes közösségi környezetet.

Az idősek klubjában éves, havi és heti programterv alapján történik a feladatellátás, a programtervek alapján kerülnek – folyamatosan- megvalósításra a szolgáltatások. Szabadidős és kulturális programokkal, rendezvényekkel is színesítjük ellátottjaink mindennapjait. Az aktivitást segítő szellemi- és szórakoztató tevékenységek, valamint a közösségi kulturális programok (ünnepek, kulturális rendezvények, hitéleti tevékenységek, kirándulások) szervezésére is sor került. Közösségi kulturális programjainkkal igyekszünk mindenkit elérni, így szolgálva a helyi közösség kulturális igényeit, ismereteik bővítését, és biztosítva az idős emberek számára is művelődési, kikapcsolódási lehetőséget. A klubban rendszeresen sor került a névnapok, megünneplésére, a különböző – egyházi és nemzeti ünnepek megtartására, az egyes ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományok felelevenítésére. Intézményünk legfontosabb feladatának tartja a foglalkoztatás területén, hogy időseink életét tartalommal töltse meg. Olyan foglalkoztatási célokat, feladatokat fogalmaztunk meg, melyek egyszerre több funkciót és igényt is kielégítenek. Fontos, hogy az idős nemzedékre jellemző feleslegesség érzés, unatkozás, depresszió klienseink körében ne alakuljon ki. Éppen ezért a feladatok összeállításánál mindenképp felmérjük az igények, a képességeket, és kikérjük a véleményüket is, azaz megpróbáljuk az ellátottakkal együtt kialakítani a foglalkozások összetételét.

Az intézmény komplex szolgáltatásnyújtással segíti az ellátottakat. Az idős ellátottaink részére széleskörű tájékoztatást adunk a pénzbeli, illetőleg természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról is. A nappali intézmény szakmai munkáját az intézmény az ellátottak be és hazaszállításával segíti.

Alapszolgáltatás

Időskorúak nappali ellátása – Idősek Klubja

A szociális ellátó rendszer az idősellátásban az aktív idősödés koncepciójának szem előtt tartásával a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, azaz arra, hogy hogyan tudnak az idősek minél tovább önellátóak, fizikailag és mentálisan is aktívak maradni. Az időskorúak nappali intézménye által nyújtott szolgáltatások is ezt a célt szolgálják azáltal,  a primer szociális védelmet adó intézmény, a család intézményét, szerepét, ha csak részlegesen is, de pótolja. Az időskorúak nappali intézményében a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását látjuk el. Az ellátottak körében állapotuknak megfelelő életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk. A szolgáltatás nyitott formában, családias légkör biztosításával az ellátotti kör és a lakosság számára egyaránt elérhető módon biztosítjuk.

Elsődleges feladataink: hiányzó családi gondoskodás pótlása, főként az idős szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros öregség hatások megelőzése, valamint egészségi és higiénés viszonyainak javítása. Tétlenség, feleslegessé válás érzésének feloldása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése.  Fontos az önbizalom erősítése, sikerélményt, elismerést nyújtson az idős és ellátásban részesülő embereknek. A Bem apó utcai Idősek Klubja megengedett férőhelyszáma: 7 fő. A Klub kihasználtsága 100%-os.

Az időskorúak nappali intézményének szolgáltatásai

 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

A személyre szabott bánásmód, a csoportos fejlesztő foglalkozások rendszere a hiányzó, vagy részben meglévő képességek, helyreállítását célozza. Az egyéni és csoportos foglalkozások mellett életvezetési tanácsadást, hivatalos ügyintézést, és egyéb személyes segítségnyújtást is végzünk. Az intézmény biztosítja az egészségi állapotnak megfelelő életmód kialakításában a tanácsadást, szociális- mentális gondozást, fokozott felügyeletet, és a diszkriminációtól mentes közösségi környezetet.

Az idősek klubjában éves, havi és heti programterv alapján történik a feladatellátás, a programtervek alapján kerülnek – folyamatosan- megvalósításra a szolgáltatások. Szabadidős és kulturális programokkal, rendezvényekkel is színesítjük ellátottjaink mindennapjait. Az aktivitást segítő szellemi- és szórakoztató tevékenységek, valamint a közösségi kulturális programok (ünnepek, kulturális rendezvények, hitéleti tevékenységek, kirándulások) szervezésére is sor került. Közösségi kulturális programjainkkal igyekszünk mindenkit elérni, így szolgálva a helyi közösség kulturális igényeit, ismereteik bővítését, és biztosítva az idős emberek számára is művelődési, kikapcsolódási lehetőséget. A klubban rendszeresen sor került a névnapok, megünneplésére, a különböző – egyházi és nemzeti ünnepek megtartására, az egyes ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományok felelevenítésére. Intézményünk legfontosabb feladatának tartja a foglalkoztatás területén, hogy időseink életét tartalommal töltse meg. Olyan foglalkoztatási célokat, feladatokat fogalmaztunk meg, melyek egyszerre több funkciót és igényt is kielégítenek. Fontos, hogy az idős nemzedékre jellemző feleslegesség érzés, unatkozás, depresszió klienseink körében ne alakuljon ki. Éppen ezért a feladatok összeállításánál mindenképp felmérjük az igények, a képességeket, és kikérjük a véleményüket is, azaz megpróbáljuk az ellátottakkal együtt kialakítani a foglalkozások összetételét.

Az intézmény komplex szolgáltatásnyújtással segíti az ellátottakat. Az idős ellátottaink részére széleskörű tájékoztatást adunk a pénzbeli, illetőleg természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról is. A nappali intézmény szakmai munkáját az intézmény az ellátottak be és hazaszállításával segíti.

Alapszolgáltatás

Értelmi fogyatékosok Napközi Otthona

A fogyatékkal élők nappali ellátása olyan szociális szolgáltatás, amely elsősorban a saját otthonukban élő fogyatékos személyek számára nyújt napközbeni segítséget, közösséget, ebédet, valamint képességfejlesztő foglalkozásokat. A fogyatékkal élők nappali intézménye „a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.”

Az intézményi szolgáltatás célja:

 • családjával élő fogyatékos személyek nappali ellátása,
 • esélyegyenlőségük biztosítása, érvényesítése, önértékelésük elősegítése,
 • kirekesztődés megakadályozása, a társadalmi integráció elősegítése,
 • önálló életvitelre részben képes személyek minél magasabb szintű ellátása,
 • meglévő képességeik szinten tartása,
 • közösségi kapcsolataik fejlesztése, ezáltal életminőségük javítása
 • a családok tehermentesítése,
 • igény szerinti étkezés biztosítása,
 • torna biztosítása,
 • szabadidős és kulturális foglalkozás,
 • képességfejlesztő és szinten tartó foglalkozások.

A fenti célok megvalósításhoz a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona férőhely száma 24 fő. Az ÉNO az önellátásra részben képes, vagy önellátásra nem képes és felügyeletre szoruló halmozottan fogyatékos, illetve autista személy részére is biztosít szolgáltatást. Az ellátottak sérültsége az értelmi akadályozottság mellett a fogyatékossági ágak teljes spektrumát lefedik (hallás-, látás-, mozgás-, értelmi és egyéb sérültek). A készségek fejlesztése csoportos tevékenységeken keresztül, az egyéni képességekhez és érdeklődéshez igazodó tematikus foglalkozásokkal valósul meg, heti programterv szerint. Szinten tartó, fejlesztő foglalkozások:

 • Kommunikáció: beszédfejlesztés, nem verbális információk értelmezése, média
 • Szocializáció: környezet, énkép-önismeret, illemtan
 • Mozgásfejlesztés
 • Háztartástan/ Önkiszolgálás
 • Kézműves foglalkozás
 • Szinten tartó foglalkozás (írás, olvasás, számolás)

Heti rendszerességgel: zeneterápia, fényterápia, kutyaterápia, meridián torna. Havonta: önérvényesítő csoportfoglalkozások, könyvtár.

A szabadon választható tevékenységek:

 • Klubfoglalkozások (tv, zenehallgatás, rádió)
 • Számítógépes foglalkozás
 • Hagyományok (népzene, néptánc, népi játékok)
 • Filmmúzeum
 • Játékdélután
 • Színjátszás- dramatikus játékok
 • Beszélgető kör, felolvasás
 • Mesedélután
 • Sportkör

Az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosítunk. Az egészségügyi ellátás, felvilágosító előadás, illetve tanácsadás formájában, valamint a mentális gondozás keretén belül valósul meg. Célunk az olyan ellátás kialakítása, ahol az otthonában élő fogyatékkal elő is megtalálja azokat a társas kapcsolatokat, melyek elősegítik a biztonságérzetét, oldják magányosságát, elősegítik a szabadidő hasznos eltöltését. Segítjük az életminőségének szinten tartását, társas kapcsolataik fejlesztését, izoláltságuk megelőzését illetőleg megszüntetését. Az intézmény komplex szolgáltatásnyújtással segíti az ellátottakat. A fogyatékos személyek hozzátartozóinak széleskörű tájékoztatást adunk a pénzbeli, illetőleg természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról is. A nappali intézmény szakmai munkáját az intézmény az ellátottak be és hazaszállításával segíti. A foglalkoztatás keretén belül megrendezésre kerültek – heti rendszerességgel – az évszakokhoz kapcsolódó programok. Rendszeres kézműves és rekreációs foglalkozásokat szervezünk (ezek között kreatív foglalkozás, ünnepekre való felkészülés, társasjátékok, újság és könyvolvasás, internet használat szerepelnek), melyeket intézménylátogatásokkal is kiegészítettünk.

Szakmai feladataink közé tartozik az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, az egészségnevelés, mentális gondozás megvalósítása (gyógytorna, meridián torna, EFI szűrés, tanácsadás). Végzünk életvezetési tanácsadást, és segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

Alapszolgáltatás

Értelmi fogyatékosok Napközi Otthona

A fogyatékkal élők nappali ellátása olyan szociális szolgáltatás, amely elsősorban a saját otthonukban élő fogyatékos személyek számára nyújt napközbeni segítséget, közösséget, ebédet, valamint képességfejlesztő foglalkozásokat. A fogyatékkal élők nappali intézménye „a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.”

Az intézményi szolgáltatás célja:

 • családjával élő fogyatékos személyek nappali ellátása,
 • esélyegyenlőségük biztosítása, érvényesítése, önértékelésük elősegítése,
 • kirekesztődés megakadályozása, a társadalmi integráció elősegítése,
 • önálló életvitelre részben képes személyek minél magasabb szintű ellátása,
 • meglévő képességeik szinten tartása,
 • közösségi kapcsolataik fejlesztése, ezáltal életminőségük javítása
 • a családok tehermentesítése,
 • igény szerinti étkezés biztosítása,
 • torna biztosítása,
 • szabadidős és kulturális foglalkozás,
 • képességfejlesztő és szinten tartó foglalkozások.

A fenti célok megvalósításhoz a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona férőhely száma 24 fő. Az ÉNO az önellátásra részben képes, vagy önellátásra nem képes és felügyeletre szoruló halmozottan fogyatékos, illetve autista személy részére is biztosít szolgáltatást. Az ellátottak sérültsége az értelmi akadályozottság mellett a fogyatékossági ágak teljes spektrumát lefedik (hallás-, látás-, mozgás-, értelmi és egyéb sérültek). A készségek fejlesztése csoportos tevékenységeken keresztül, az egyéni képességekhez és érdeklődéshez igazodó tematikus foglalkozásokkal valósul meg, heti programterv szerint. Szinten tartó, fejlesztő foglalkozások:

 • Kommunikáció: beszédfejlesztés, nem verbális információk értelmezése, média
 • Szocializáció: környezet, énkép-önismeret, illemtan
 • Mozgásfejlesztés
 • Háztartástan/ Önkiszolgálás
 • Kézműves foglalkozás
 • Szinten tartó foglalkozás (írás, olvasás, számolás)

Heti rendszerességgel: zeneterápia, fényterápia, kutyaterápia, meridián torna. Havonta: önérvényesítő csoportfoglalkozások, könyvtár.

A szabadon választható tevékenységek:

 • Klubfoglalkozások (tv, zenehallgatás, rádió)
 • Számítógépes foglalkozás
 • Hagyományok (népzene, néptánc, népi játékok)
 • Filmmúzeum
 • Játékdélután
 • Színjátszás- dramatikus játékok
 • Beszélgető kör, felolvasás
 • Mesedélután
 • Sportkör

Az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosítunk. Az egészségügyi ellátás, felvilágosító előadás, illetve tanácsadás formájában, valamint a mentális gondozás keretén belül valósul meg. Célunk az olyan ellátás kialakítása, ahol az otthonában élő fogyatékkal elő is megtalálja azokat a társas kapcsolatokat, melyek elősegítik a biztonságérzetét, oldják magányosságát, elősegítik a szabadidő hasznos eltöltését. Segítjük az életminőségének szinten tartását, társas kapcsolataik fejlesztését, izoláltságuk megelőzését illetőleg megszüntetését. Az intézmény komplex szolgáltatásnyújtással segíti az ellátottakat. A fogyatékos személyek hozzátartozóinak széleskörű tájékoztatást adunk a pénzbeli, illetőleg természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról is. A nappali intézmény szakmai munkáját az intézmény az ellátottak be és hazaszállításával segíti. A foglalkoztatás keretén belül megrendezésre kerültek – heti rendszerességgel – az évszakokhoz kapcsolódó programok. Rendszeres kézműves és rekreációs foglalkozásokat szervezünk (ezek között kreatív foglalkozás, ünnepekre való felkészülés, társasjátékok, újság és könyvolvasás, internet használat szerepelnek), melyeket intézménylátogatásokkal is kiegészítettünk.

Szakmai feladataink közé tartozik az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, az egészségnevelés, mentális gondozás megvalósítása (gyógytorna, meridián torna, EFI szűrés, tanácsadás). Végzünk életvezetési tanácsadást, és segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

Alapszolgáltatás

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében magába foglalja:

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatást, a támogatásokhoz való hozzájutás segítését,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatását, segítését, tanácsokkal való ellátását, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezését,
 • a szabadidős programok szervezését,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítését.

A családsegítés magába foglalja

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Az ellátottak köre: Kalocsa város közigazgatási területén élő a családsegítő szolgálatot önkéntesen felkereső, a jelzőrendszer által küldött vagy együttműködésre kötelezett, szociális problémák miatt veszélyeztetett és/vagy krízishelyzetben lévő személyek, családok, gyermekek.

Szolgálatunk a településen professzionális munkára törekedett, igyekezett az ellátotti kör igényeire figyelve, olyan segítő szolgáltatást biztosítani, amely a szociális munka eszközeit, módszereit felhasználva hozzájárul az egyének és családok jólétéhez, fejlődéséhez, problémáinak megoldásához, olyan módon, hogy a gyermek érdekét tartotta szem előtt. A szolgáltatás keretében gondozási tevékenységet, ellátások közvetítését, szervezési, és koordinálási feladatokat láttunk el. Nagy hangsúlyt helyezünk a preventív feladatokra és a jelzőrendszer működtetésére. A családokkal végzett tevékenységünk nagyon sokszínű és változatos, mint ahogy a településeken élők problémái is. Családsegítőink számára nagy felkészülést és állandó jogszabályi ismeretet igényel a problémák felismerése és megoldása.  A szolgáltatás az önkéntességelvének figyelembe vételével, az észlelt probléma súlyához, a család helyzetéhez, szükségleteihez igazodik, a gyermek mindenkori érdekének figyelembe vételével. A feladatok megvalósulását: a komplex családgondozás, a családlátogatások, információnyújtás, a tanácsadás, segítő beszélgetések, kérelmek – beadványok segítése – támogató levelek, adományok közvetítése, szabadidős programok, nyári napközis tábor szervezése, célzott klubfoglalkozások szervezése szolgálja. A családok többsége, így a gyermekek is többféle segítségnyújtást vettek igénybe. Munkánk nagy részét egyéni esetkezelés módszerével oldottuk meg. A segítségnyújtás elsődleges módját az alapellátásban történő családgondozás jelenti. A családgondozás hosszú folyamat, nem egy személy, tünet vagy probléma megoldását célozza, hanem komplex tevékenység, mely a család problémamegoldásának javítását szolgálja. A megoldásban az ún.”kis lépések” elve érvényesül. Az alapellátásban részesülők száma, emelkedő tendenciát mutat. Az új rendszer létrehozásával háttérbe kerültek azok az igénybevevői csoportok, melyek a korábbi családsegítés ügyfelei voltak -idősek, pszichiátriai, szenvedélybetegek, fogyatékosok. A problémák jellegét tekintve összességében elmondható, hogy évek óta változatlanul sokproblémás családok kerülnek előtérbe (anyagi, életviteli, gyermeknevelési, magatartási problémák, stb.), szinte minden esetben nagyon összetett problémákkal találkoznak a szolgálat munkatársai. Legmarkánsabb növekedés az anyagi és az életviteli problémák miatt kialakult esetekben nőtt. A családoknál megjelenő nehézségek kialakulásában hatással vannak a kedvezőtlen társadalmi, gazdaságpolitikai változások, melynek hozadékaként egyre több családot érintően kiszélesedik az elszegényedés folyamata. Mindezt megerősíti az a tapasztalat, hogy az ügyfelek hozott problémája egyre nagyobb számban anyagi és megélhetési jellegű, mely évről évre emelkedő tendenciát mutat. Az anyagi problémák rendezésében nyújtott segítség során az információnyújtás mellett a hivatalos ügyintézésekben is meghatározóan sok segítséget nyújtottunk ügyfeleink számára.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat céljai a gyermekek védelmére jogaik érvényesülése, a rászoruló és hátrányos helyzetben lévő egyének és családok segítésére irányulnak a szociális munka klasszikus és speciális eszközrendszerével a jelzőrendszeri munka során is. E munka hatékonyságában sarkalatos kérdés a gyermekekkel és családokkal foglalkozó más intézmények, szervezetek és szakembereik személyes felelősséggel felruházott aktív részvétele. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat mint koordináló szervezet lép be ebbe a folyamatba a Kalocsa város egész területén. Munkánk során különböző alapelveket képviselünk a jelzőrendszer tekintetében, többek között az információk felelős kezelésének elve, objektivitás, jelzési kötelezettség, egyéni szakmai felelősség elvei, és olyan speciális elveket, mint a kompetenciahatárok betartása, az írásbeliség és a szakmai együttműködés.

A törvényi keretek között meghatározott éves szakmai tanácskozáson és szakmaközi megbeszéléseken túl a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat minden esetben nyitott a különböző szakmai egyeztető fórumok megszervezésére és az ezeken történő részvételre. Szolgálatunk és az ORIGÓ Központ egyaránt aktív az esetmegbeszélések, esetkonferenciák és esetkonzultációk, szakmai fórumok megszervezésében, mely alkalmak a jelzőrendszeri tagok adatlapon közölt véleménye szerint is nagyon hasznosan funkcionálnak az egyes esetek előre mozdításában. Ezen felül rendkívül fontosnak tartjuk a folyamatos kapcsolattartást az aktuális ügyeken túlmutatóan is az intézménnyel együttműködő szervezetek, hatóságok, szolgáltatók szakembereivel, mind személyes, mind telefonos és írásbeli formában egyaránt. A jelzőrendszer hatékony működtetése okán alapvető célunk, hogy folyamatos visszajelzéseket adjunk és kapjunk az együttműködés minőségéről és a rendszer működtetéséről. Az elmúlt évösszegző analíziséből kiindulva feladatainkat a gyengeségek és a veszélyek csökkentésére fókuszáljuk, melynek akadályozó tényezője lehet továbbra is a személyi kérdések megoldatlansága.

 • Szakmai egyeztetéseket folytattunk az önkormányzattal és egyes intézmények vezetőivel.
 • A gyermekvédelemben résztvevők hatékony együttműködésére: Esetmegbeszélések, egyeztetések, gyakori konzultáció személyesen és telefonon egyaránt, folyamatos kapcsolattartás, közös családlátogatások történtek. Szakmaközi megbeszélések keretein belül aktualitások megbeszélése, probléma fókuszú tájékoztató előadások történtek:

Szakmaközi megbeszélések:

 • Szakmai nap
 • Óvodai, iskolai szociális munka bevezetésének dilemmái
 •  Védőnői szolgálat
 •  RÉV Szolgálat bemutatkozása
 • Az idősek védelmében – Rendőrkapitányság
 • Sorsok Háza Szociális Intézmény foglalkoztatási mentorainak bemutatkozása
 • Esetmegbeszélők, esetkonferenciák
Alapszolgáltatás

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében magába foglalja:

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatást, a támogatásokhoz való hozzájutás segítését,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatását, segítését, tanácsokkal való ellátását, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezését,
 • a szabadidős programok szervezését,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítését.

A családsegítés magába foglalja

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Az ellátottak köre: Kalocsa város közigazgatási területén élő a családsegítő szolgálatot önkéntesen felkereső, a jelzőrendszer által küldött vagy együttműködésre kötelezett, szociális problémák miatt veszélyeztetett és/vagy krízishelyzetben lévő személyek, családok, gyermekek.

Szolgálatunk a településen professzionális munkára törekedett, igyekezett az ellátotti kör igényeire figyelve, olyan segítő szolgáltatást biztosítani, amely a szociális munka eszközeit, módszereit felhasználva hozzájárul az egyének és családok jólétéhez, fejlődéséhez, problémáinak megoldásához, olyan módon, hogy a gyermek érdekét tartotta szem előtt. A szolgáltatás keretében gondozási tevékenységet, ellátások közvetítését, szervezési, és koordinálási feladatokat láttunk el. Nagy hangsúlyt helyezünk a preventív feladatokra és a jelzőrendszer működtetésére. A családokkal végzett tevékenységünk nagyon sokszínű és változatos, mint ahogy a településeken élők problémái is. Családsegítőink számára nagy felkészülést és állandó jogszabályi ismeretet igényel a problémák felismerése és megoldása.  A szolgáltatás az önkéntességelvének figyelembe vételével, az észlelt probléma súlyához, a család helyzetéhez, szükségleteihez igazodik, a gyermek mindenkori érdekének figyelembe vételével. A feladatok megvalósulását: a komplex családgondozás, a családlátogatások, információnyújtás, a tanácsadás, segítő beszélgetések, kérelmek – beadványok segítése – támogató levelek, adományok közvetítése, szabadidős programok, nyári napközis tábor szervezése, célzott klubfoglalkozások szervezése szolgálja. A családok többsége, így a gyermekek is többféle segítségnyújtást vettek igénybe. Munkánk nagy részét egyéni esetkezelés módszerével oldottuk meg. A segítségnyújtás elsődleges módját az alapellátásban történő családgondozás jelenti. A családgondozás hosszú folyamat, nem egy személy, tünet vagy probléma megoldását célozza, hanem komplex tevékenység, mely a család problémamegoldásának javítását szolgálja. A megoldásban az ún.”kis lépések” elve érvényesül. Az alapellátásban részesülők száma, emelkedő tendenciát mutat. Az új rendszer létrehozásával háttérbe kerültek azok az igénybevevői csoportok, melyek a korábbi családsegítés ügyfelei voltak -idősek, pszichiátriai, szenvedélybetegek, fogyatékosok. A problémák jellegét tekintve összességében elmondható, hogy évek óta változatlanul sokproblémás családok kerülnek előtérbe (anyagi, életviteli, gyermeknevelési, magatartási problémák, stb.), szinte minden esetben nagyon összetett problémákkal találkoznak a szolgálat munkatársai. Legmarkánsabb növekedés az anyagi és az életviteli problémák miatt kialakult esetekben nőtt. A családoknál megjelenő nehézségek kialakulásában hatással vannak a kedvezőtlen társadalmi, gazdaságpolitikai változások, melynek hozadékaként egyre több családot érintően kiszélesedik az elszegényedés folyamata. Mindezt megerősíti az a tapasztalat, hogy az ügyfelek hozott problémája egyre nagyobb számban anyagi és megélhetési jellegű, mely évről évre emelkedő tendenciát mutat. Az anyagi problémák rendezésében nyújtott segítség során az információnyújtás mellett a hivatalos ügyintézésekben is meghatározóan sok segítséget nyújtottunk ügyfeleink számára.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat céljai a gyermekek védelmére jogaik érvényesülése, a rászoruló és hátrányos helyzetben lévő egyének és családok segítésére irányulnak a szociális munka klasszikus és speciális eszközrendszerével a jelzőrendszeri munka során is. E munka hatékonyságában sarkalatos kérdés a gyermekekkel és családokkal foglalkozó más intézmények, szervezetek és szakembereik személyes felelősséggel felruházott aktív részvétele. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat mint koordináló szervezet lép be ebbe a folyamatba a Kalocsa város egész területén. Munkánk során különböző alapelveket képviselünk a jelzőrendszer tekintetében, többek között az információk felelős kezelésének elve, objektivitás, jelzési kötelezettség, egyéni szakmai felelősség elvei, és olyan speciális elveket, mint a kompetenciahatárok betartása, az írásbeliség és a szakmai együttműködés.

A törvényi keretek között meghatározott éves szakmai tanácskozáson és szakmaközi megbeszéléseken túl a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat minden esetben nyitott a különböző szakmai egyeztető fórumok megszervezésére és az ezeken történő részvételre. Szolgálatunk és az ORIGÓ Központ egyaránt aktív az esetmegbeszélések, esetkonferenciák és esetkonzultációk, szakmai fórumok megszervezésében, mely alkalmak a jelzőrendszeri tagok adatlapon közölt véleménye szerint is nagyon hasznosan funkcionálnak az egyes esetek előre mozdításában. Ezen felül rendkívül fontosnak tartjuk a folyamatos kapcsolattartást az aktuális ügyeken túlmutatóan is az intézménnyel együttműködő szervezetek, hatóságok, szolgáltatók szakembereivel, mind személyes, mind telefonos és írásbeli formában egyaránt. A jelzőrendszer hatékony működtetése okán alapvető célunk, hogy folyamatos visszajelzéseket adjunk és kapjunk az együttműködés minőségéről és a rendszer működtetéséről. Az elmúlt évösszegző analíziséből kiindulva feladatainkat a gyengeségek és a veszélyek csökkentésére fókuszáljuk, melynek akadályozó tényezője lehet továbbra is a személyi kérdések megoldatlansága.

 • Szakmai egyeztetéseket folytattunk az önkormányzattal és egyes intézmények vezetőivel.
 • A gyermekvédelemben résztvevők hatékony együttműködésére: Esetmegbeszélések, egyeztetések, gyakori konzultáció személyesen és telefonon egyaránt, folyamatos kapcsolattartás, közös családlátogatások történtek. Szakmaközi megbeszélések keretein belül aktualitások megbeszélése, probléma fókuszú tájékoztató előadások történtek:

Szakmaközi megbeszélések:

 • Szakmai nap
 • Óvodai, iskolai szociális munka bevezetésének dilemmái
 •  Védőnői szolgálat
 •  RÉV Szolgálat bemutatkozása
 • Az idősek védelmében – Rendőrkapitányság
 • Sorsok Háza Szociális Intézmény foglalkoztatási mentorainak bemutatkozása
 • Esetmegbeszélők, esetkonferenciák
Megszakítás