Skip to main content

ORIGÓ Család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény neve:
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ „ORIGÓ” Család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény fenntartója: Kalocsa Város Önkormányzata

Az intézmény székhelye: 6300 Kalocsa, Bem apó u. 19.

Telefonos elérhetőség:
+36 78 600 700,
+36 78 600 800,
+36 78 600 900

A Központ telephelye: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.

Telefonos elérhetőség:
+36 78 461 753,
mobil: +36 30 691 1987, +36 30 789 1075

Készenléti mobil a nap 24 órájában hívható (0-24):
+36 30 791 0873

Az intézmény típusa: Integrált Intézmény

Az intézmény neve:
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ „ORIGÓ” Család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény fenntartója: Kalocsa Város Önkormányzata

Az intézmény székhelye: 6300 Kalocsa, Bem apó u. 19.

Telefonos elérhetőség:
+36 78 600 700,
+36 78 600 800,
+36 78 600 900

A Központ telephelye: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.

Telefonos elérhetőség:
+36 78 461 753,
mobil: +36 30 691 1987, +36 30 789 1075

Készenléti mobil a nap 24 órájában hívható (0-24):
+36 30 791 0873

Az intézmény típusa: Integrált Intézmény

A Gyermekjóléti Központ Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központján belül tevékenységeként önálló szakmai intézményként működik.

Illetékesség, működési területe: Kalocsa Járás közigazgatási területéhez tartozó 21 település.

A gyermekjóléti központ általános szolgáltatási feladatai: a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, amelynek keretében kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,

 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez
 • utógondozást végez a gyámhivatal határozata alapján. Ennek keretében segíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését, lakókörnyezetébe történő beilleszkedését, tanulmányai folytatását vagy az iskolai végzettségének, szakképzettségének megfelelő munkahely-felkutatását.
 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez.
 • szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosítja a következő speciális szolgáltatásokat, programokat Kalocsa Járás területén:

 • jelzőrendszeri tanácsadó alkalmazása a jelzőrendszeri koordinációs feladatok ellátása miatt.
 • jogi tanácsadást,
 • pszichológiai tanácsadást,
 • fejlesztő pedagógusi tanácsadást,
 • mentálhigiénés tanácsadást,
 • kórházi szociális munka koordinációt együttműködve a kórház szociális munkásaival,
 • kapcsolattartási ügyeletet,
 • készenléti szolgálatot,
 • szociális diagnózis készítése,
 • óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást /EFOP-3.2.9 – 16. kódszámú „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Kalocsa Járásban” c. pályázat/
 • fogyatékosságügyi tanácsadást. /A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001 számú projekt/

A Gyermekjóléti Központ Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központján belül tevékenységeként önálló szakmai intézményként működik.

Illetékesség, működési területe: Kalocsa Járás közigazgatási területéhez tartozó 21 település.

A gyermekjóléti központ általános szolgáltatási feladatai: a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, amelynek keretében kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,

 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez
 • utógondozást végez a gyámhivatal határozata alapján. Ennek keretében segíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését, lakókörnyezetébe történő beilleszkedését, tanulmányai folytatását vagy az iskolai végzettségének, szakképzettségének megfelelő munkahely-felkutatását.
 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez.
 • szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosítja a következő speciális szolgáltatásokat, programokat Kalocsa Járás területén:

 • jelzőrendszeri tanácsadó alkalmazása a jelzőrendszeri koordinációs feladatok ellátása miatt.
 • jogi tanácsadást,
 • pszichológiai tanácsadást,
 • fejlesztő pedagógusi tanácsadást,
 • mentálhigiénés tanácsadást,
 • kórházi szociális munka koordinációt együttműködve a kórház szociális munkásaival,
 • kapcsolattartási ügyeletet,
 • készenléti szolgálatot,
 • szociális diagnózis készítése,
 • óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást /EFOP-3.2.9 – 16. kódszámú „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Kalocsa Járásban” c. pályázat/
 • fogyatékosságügyi tanácsadást. /A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001 számú projekt/
Megszakítás